Hayatı zaman üstü mana ile te’vil edebilme hükmünde bir anlayışa geçiş metodu olarak ‘İslam nazarında ...