Zafer İshak Ensârî (Çev: Ömer Faruk Tokat) Kur’ân-ı Kerim Hidâyet kitabı mıdır yoksa bilim kitabı ...

Mustafa Öztürk’ün Anlam-Yorum Merkezli Çevirisi’ndeki, ‘Kendine Göre’ Anlama-Yorumlama Zorlamaları Mustafa Öztürk, yaratılış ve safhalarını bildiren ...

BİLİMSEL TEFSİRİN TOPYEKÛN REDDİNİN OLUŞTURDUĞU PROBLEMLER Giriş İlmî bir disiplin olup olmadığı üzerinde ittifak bulunmamasına ...