Tefekkür; düşünmek, derin düşünmek. Bilinenden yola çıkarak bilinmezden hisse yakalamak üzere düşünmek veyahud doğru düşünce ...