İnsanoğlunun en çok zayi ettiği nimetlerden biri de zamandır gibi değeri ve kıymeti indirgeyen bir ...