2024 yılı Nisan ayında Mevlâ’nın lütf’u inâyeti ile umre ziyareti nasip oldu. Bu nimet-i maneviyeye ...