Daha önce muasırımız bir ismi tanıtmak maksadıyla yazı hazırlamış değilim. Bu isim için bunu yapışımın ...