Selefî itikadî anlayışa bağlı herhangi bir kimsenin, okuduğunda tahammül etmesi mümkün olmayacak kadar net, sahih ...

Lügatte; başkasına ulaşmak için vasıta kılınan şey manasına gelen ‘vesile’ kelimesinin[1] tef’eul bâbına nakledilmesiyle oluşan ...