Ömer Nasuhi Efendi Merhûm’un ‘Sûre-i Feth Tefsiri İ‘tilâ-yı İslâm ve İstanbul’un Tarihçesi’ Adlı Eseri Osmanlı bakiyesi ...

Erzurum’un Salasar[1] köyünde dünyaya gelen son devrin önemli âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen’in doğumu ile ilgili birkaç tarih ...

*Ömer Nasuhi Bilmen  Soru: Sofular!.. Eğer Süfyan oğlu Muaviye’nin hakikî dostları iseniz, o halde neden ...