Oryantalizm 19. yüzyılın başlarından itibaren sistematik ve ciddi bir  şekilde çalışmaya  başlamış  “doğu kültürünü inceleme” ...