Her ilim sahası insanların davranışlarını kendi kriterlerine göre tasnif edebilir. Gerçi sadece insanları değil, tüm ...