Selefî itikadî anlayışa bağlı herhangi bir kimsenin, okuduğunda tahammül etmesi mümkün olmayacak kadar net, sahih ...

Lügatte; başkasına ulaşmak için vasıta kılınan şey manasına gelen ‘vesile’ kelimesinin[1] tef’eul bâbına nakledilmesiyle oluşan ...

Bir kardeşim bana internet üzerinden, kıymetli Nureddin Yıldız hocamızın Fetva Meclisi isimli web sitesinde kendisine ...

Yaşayan Kelam Alimlerinin önde gelenlerinden Şeyh Said Abdullatif Fude hocaefendi “İbn Teymiyye görüşlerinden tevbe etmiş ...