İlim talebi , fikir ve ideal tahsîli için okullara, kitaplara ; iâşe ve nafaka temini ...