Ticari bir yolculuğumuza sabahın altısında başlamış, şoför Hasan abinin o saatte bizi şaşırtan ifadesi aklımızda ...

İnsanoğlunun hayat safhalarından biri olan gençlik, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde önemle vurgulanmış ve gençlerin ...

Hâli pür melalimize dair derin düşünceler sardı sinemi… Ağlamaklı bir hale gelen zihnim yoruldu… Dertleşmek ...