İnsanoğlun ihtirası, var olduğu günden bu yana devam edegelir. Elde etmek/yönetmek ihtirasının ilk kanlı sonucunu ...