İslâm ilim tarihinde kaleme aldığı mukaddimeye mukaddime yazılacak kadar ender rastlanan ilim adamlarından biri de ...

Ğunyetu’t-Talibîn’in Seyyid Abdulkadir Geylânî Hz’ne Aidiyetine Dair Ne müellif bu zamanda yaşamış biri ne de ...