Gülen yapılmasının FETÖ olarak açığa çıkmasının ardından gerek Diyanet teşkilâtı gerekse Akademya faturayı tasavvufî anlayış ...

Diyanetin Hizmetiyle Mükellef Bulunduğu İnsanların Ebediyetine Kastetme Aracı: Kuran Yolu Tefsirli Kur’ân-ı Kerîm Mobil Uygulaması ...