Dil, anlayışında, anlatışında, arayış ve ilimlerinde, zahiri ve batıni var oluş ve aktarılış sahasıdır. Mâlumdur ...