Süleyman Efendi Hz’lerinin damadı olup O’nun ahirete irtihalinden sonra bânîsi olduğu din hizmetlerini müesseseleştirerek büyüten ...