İmam Gazzâlî Hazretleri kitaplığından İslam düşünce tarihi için birden  fazla hususiyeti birlikte barındıran bir eser.  ...