Tarîkat-ı Nakşibendiyye-i Hâlidiyye’nin ve bu kolun başında bulunan Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî Hazretleri’nin faziletine dair tertip ...

Ebubekir Sifil Hoca Efendi ve Cübbeli Ahmed Hoca Efendi Tartışması Nasıl Başladı Neler Oldu? Başlarken ...

Müsellem.net olarak sevdiğimiz ve değer verdiğimiz Cübbeli hocamızın bizi üzen yönlerine dair samimâne bir eleştiri kaleme ...

Bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberlere dair açıklama:  https://www.musellem.net/cubbeli-hoca-ile-ilgili-yazimiza-dair-zaruri-bir-aciklama/   Cübbeli Ahmet Hoca her ne ...