Sual: Bir insan ciddi olmaksızın veya unutarak bir şey üzerine yemin edecek olsa bu yemini ...