Cennet vatanımızın, İslâmı referans alarak yaşama gayretinde olan mukaddesâtçı bir ferdi ve bu toprakları vatan ...

İnsan münhasıran Hâlik”ının takdiriyle, keyfiyetine hiç bir şekilde müdahil olamadığı bir zaman ve zeminde imtihan ...