*** “Gazzâli kadar mütekellim, Râzi kadar müfessir, İbn Sinâ kadar hekim, Şeyh-i Ekber kadar alim, ...