Yeryüzünde olmuş veya olması muhtemel olayların, belli bir düzen içerisinde anlatılmasına, yazılmasına ve canlandırılarak görsel ...

Bir süre önce çağımızın en büyük imkânı ve dolayısıyla imtihanı olan sosyal medya ile ilgili ...