Mâlumdur ki teknik imkanların tekâmül etmesi neticesinde iletişim korkunç bir hıza kavuşmuş durumda. Bu da ...