*Ömer Nasuhi Bilmen  Soru: Sofular!.. Eğer Süfyan oğlu Muaviye’nin hakikî dostları iseniz, o halde neden ...