1957  yılında diyanet işleri  reisi Eyüb Sabri Hayıroğlu adında bir zat idi.O günlerde imparatorluktan kalma ...