Yaşayan Kelam Alimlerinin önde gelenlerinden Şeyh Said Abdullatif Fude hocaefendi “İbn Teymiyye görüşlerinden tevbe etmiş ...