Yeryüzünde olmuş veya olması muhtemel olayların, belli bir düzen içerisinde anlatılmasına, yazılmasına ve canlandırılarak görsel ...