Dünyayı ve âlemleri eksiksiz olarak yaratan Allah Teâla, yarattığı âlem kadar derin bir mahlûk olan ...