Sağlam bir usulle bir sûfinin[1] dizinin dibinde ilmi tedrisata başlayan Süleyman Ateş, akademilere aktıktan sonra ...