İnsan nerede durursa, söylenen sözü ve hareketi durduğu yere göre anlarmış. Büyüklerimiz bu hali bildiklerinden ...