Bir çok lâfzın manası: Muamma kumkuması, Ve âdeta bir umman, Zerrede nihan olan! .. Sır ...