İnsan hem yaradılışı hem de yaradılış amacı itibari ile mükemmel ve mükerrem bir varlıktır. Ancak ...