Aysofyanın ruhunu anlayabilmek ve sair mimari eserlere nisbetle kıymetini idrak edebilmek adına pek mühim bir ...

Hepimizin malumu olduğu üzere modern zamanların bize hediyesi olan teknoloji kendisi ile birlikte vakti umarsızca ...