Bazı talabeler gelerek Mustafa Sabri Efendi’ye “Efendim gerek Ahmed Naim Bey’i gerek siz, gerek Mehmet ...

Sabri Efendi, Mısır’da yazdığı Arabî eserleriyle zamanının âlimlerini hayrette bıraktı. İlminin yüksekliği ve kaleminin kudreti ...

Millete hizmet etmiş bazı tarihi şahsiyetleri, resmi tarih yazıcıları gözlerden uzak tutup, hatta onlar hakkında ...