Kâinatta var olan, devam eden her ne varsa mutlaka ve muhakkak belli bir kural ve ...