18. yüzyılda Osmanlı kitap ve kütüphane dünyasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Alimlere ve kitaplara büyük ehemmiyet ...

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra vakıflar ve kültür kurumları geliştirildi. Bu açıdan, medreseler ...