2000’li senelerin başıydı… Görev yaptığımız Ülkü Ocakları şubesinde, henüz raflara dizilmeyip kolilerde bulunan kitaplar arasında ...

1957  yılında diyanet işleri  reisi Eyüb Sabri Hayıroğlu adında bir zat idi.O günlerde imparatorluktan kalma ...

Yarattğı alemde irâdesi sadece yaratırken vâki olan , daha  sonra  asla  vârid  ve câri olmayan, ...

Müslüman olarak “kimliğimizi” kaybediş sürecimizde hiç şüphesiz “özenti” hissiyatının yüreklerimize hakimiyeti büyük rol oynamıştır. Bu ...