Ğunyetu’t-Talibîn’in Seyyid Abdulkadir Geylânî Hz’ne Aidiyetine Dair Ne müellif bu zamanda yaşamış biri ne de ...

Soru:  Satranç oynamak caiz midir? Bazıları iddiasına oynanırsa caiz olmaz diyorlar. Bu konuda ne dersiniz? ...