İslâm ilim tarihinde kaleme aldığı mukaddimeye mukaddime yazılacak kadar ender rastlanan ilim adamlarından biri de ...