Sorulan soru şu: ‘’Efendimiz’e Habîbullah/Habîbim şeklinde Kur’ân’da ya da Sünnette geçen bir hitap var mıdır, ...