Aşağıdaki çalışma Ebubekir Sifil Hocaefendi’nin Makalatu’l Kevserî tercümesinden iktibastır.  Ahmed Hayri’nin mukaddimesinden ilgili bölümün tercümesi ...