Tarihi perspektiften bakıldığında bugün ki anlamda mezheplerin, (ister itikadi ister ameli olsun) isim olarak varlığından ...