Türk halkı İslamiyet’e olan sadakat ve rikkati ile asırlarca hüsn-ü (güzel) ahlâkı ile temayüz etmiş ...