Seyahatin, katından bir lütuf olduğunu beyan eden[1] Allah Teâlâ’ya nihayetsiz hamd ü senalar olsun! Gerek ...