Aysofyanın ruhunu anlayabilmek ve sair mimari eserlere nisbetle kıymetini idrak edebilmek adına pek mühim bir ...