“Âlim derken ne kasdediyoruz?”  İmam Zâhid el-Kevserî rahimehûllah , “en-Nüketû’t-Tarîfe” adlı eserinin ön sözünde yaşadığı ...

Tarih; bizden önce yaşayan insanların başından geçen olayları, onların hareket tarzlarını, düşüncelerini, doğrularını ve yanlışlarını ...