Mihrab; arz-ı hâl etme yeridir, arz-ı endâm etme yeri değil ! öyle fazla mûsikî, makam ...