Rahmetli Mâlik Şahbâz’ın hikâyesi malum… Malcolm dönemindeyken saçını öykündüğü beyazların saçlarına benzetmek için kendine reva ...

İlber Ortaylı‘nın CNN Türk’deki bir programına denk gelip, dinlemeye başladım birkaç zaman önce. Tıpkı müteveffa ...

Abdullah Yıldız hocaefendi, günümüzde yaygınlaşan kitap listeleri ve kitaptan ilim edinmek hususunda önemli ikaz. ...

İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe (rh.a.), hadisi çeşitli sebepler yüzünden terk ederdi: Her şeyden önce o, ...

Giriş İlim ve kültür tarihi ciddi bir biçimde analiz edildiğinde İslâmî ilimlerin ilk olarak Hicaz ...

Bazı talabeler gelerek Mustafa Sabri Efendi’ye “Efendim gerek Ahmed Naim Bey’i gerek siz, gerek Mehmet ...

Bu eleştiri yazısına, eleştirinin muhatabı İbrahim Halil Er Hoca’nın cevabı musellem forumda yayınlanmıştır.  Okumak için ...

İLİM DÜNYASININ YİTİĞİ ALLÂME İSMÂÎL SÂİB SENCER (M. Zâhid el-Kevserî) Kemâle ermiş ümmetler, kendilerinden sonra ...

Kendi dilinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendinin hayatı: “1958 yılında Çorum Sungurlu’da doğdum. Babam öğretmendi. Daha doğrusu ...

Başlık mazur görülebilir mi? Bir Müslüman bu soruyu sorabilir mi? Tabi ki hayır! Ama bu ...

  Sual: Ümmet, İmam Buhârî’ye kadar Sünnet-i Seniyye’den habersiz miydi? Cevap: Bazı zevatlar -çok büyük ...

Seyyid Fevzeddin Efendi’nin,[1] muhtelif video paylaşım sitelerinde yer alan, bağlamından kopartılmış kolajlarla sunulup tasavvufa saldırı ...